Day: March 22, 2019

เลดี้ กาก้า กับวีรกรรมอันน่าชื่นชม

Lady-Gaga's-bravery

หลายคนอาจจะเคยเห็นเลดี้ กาก้าในมุมของนักร้อง นักแสดงที่มีพฤติกรรมแสดงออกแบบสุดโต่งทั้งในเรื่องการร้องเพลง เครื่องแต่งกาย การพูดต่อหน้าสื่อ และอีกมากมาย ทุกอย่างมีสองด้านเสมอเธอเองก็มีอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือ มุมของการช่วยเหลือคนอื่นทั้งด้านงานกุศล รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วย วันนี้เราจะหยิบอีกหนึ่งวีรกรรมเด่นของเธอที่แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เชื่อเหอะหากเกิดขึ้นกับเราไม่เล็กน้อยเลย